របៀបដោះiCloud 2017 iOS 10 ថ្មីងាយៗ|ឈប់ចាញ់បោកគេបន្ដទៀត-KhmerTop HDរបៀបដោះiCloud 2017 iOS 10 ថ្មីងាយៗ|ឈប់ចាញ់បោកគេបន្ដទៀត

*វីដេអូនេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា ពីរបៀបដោះiCloudងាយៗ
ដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាន មិនបាច់មានក្បូរក្បាច់ច្រើន
ហើយក៏ជារឿងល្អសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា ក្នុងការជៀសវាង
ក្រុមមនុស្សឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនតូចផងដែរ។

*ខ្ញុំបាទបង្ហាញដោយភាពស្មោះត្រង់ក្នុងគោលបំណងចែករំលែក
នូវវិធីងាយៗ…

source

12 thoughts on “របៀបដោះiCloud 2017 iOS 10 ថ្មីងាយៗ|ឈប់ចាញ់បោកគេបន្ដទៀត-KhmerTop HD

  1. បងចុះបើខ្ញុំភ្លេចpassword email មិនអាចចូលemail បានតើខ្ញុំត្រូវដូចម្តេចទៅបង?

  2. បងសុំសួរមួយចុះបើសិនយើងអត់បានសសេរemail ក្នុង កម្មរិធីសារ ម៉េចអាចមើលសារបានទៅ ប្រាប់ផងបង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *