Hướng dẫn restore firmware bản hiện tại trên iphone – chạy lại bản cũ trên IPhone không cần itunes


Chạy lại bản cũ trên IPhone không cần itunes, Hướng dẫn restore firmware bản hiện tại trên iphone. restore iphone 4 4s 5 5s 6 6 plus theo hướng dẫn. Hỗ trợ các phiên bản từ 5.0 đến 9.x tất cả các dòng IPHONE, IPAD, IPOD.
Link chi tiết: https://youtu.be/jSPdMpIzVVA
*** chi tiêt từ khóa mô tả:
Hướng dẫn cách tự Restore chạy lại phần mềm iPhone iPad
11 thg 12, 2015 – Hướng dẫn cách tự Restore cài đặt gốc iPhone, iPad bằng iTunes. Tháng Mười … iTunes sẽ hiện lên bảng thông báo rằng bạn có muồn khôi phục hệ thống không. … Các bạn chọn đến Firmware vừa tải ở trên rồi chọn Open.

Hướng dẫn Restore iPhone bằng iTunes trên Windows & MAC
Hướng dẫn cách Restore iPhone 5, 5s, 6, 6s, 6 Plus và 6S Plus bằng … Trước khi thực hiện Restore iPhone, iPad thông qua iTunes, bạn cần tắt hết … sẽ…

source

One thought on “Hướng dẫn restore firmware bản hiện tại trên iphone – chạy lại bản cũ trên IPhone không cần itunes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *